<<<---         -->>>

Google Analytics izziņojis divus jaunus prognozes rādītājus

Google Analytics ieviesis divus jaunus rādītājus, lai analizētu lietotājus. Mūsdienās Google, Microsoft, Facebook un visas pārējās digitālās reklāmas platformas izmanto datus un algoritmus. Tas ir nepieciešams, lai identificētu un prognozētu klientu vajadzības, vēlmes un uzvedību. Pamatojoties uz prognozētajiem mārketinga rezultātiem, notiek  mērķauditorijas atlases optimizācija.

Google Analytics piedāvā jaunu iespēju – prognozējošo metriku un mērķauditoriju pievienošanu lietotnei un tīmekļa īpašumam. Pakalpojuma radītāji uzskata, ka šī jaunā iespēja būs noderīga uzņēmējiem un mārketinga ļaudīm, jo palīdzēs viņiem sasniegt pirkumam gatavus lietotājus. Turklāt būs iespējams ar Google Ads palīdzību paturēt tos lietotājus, kuri paši varētu neatgriezties pielikumā vai vietnē, kā arī ļaus aplūkot klientu datus pilnīgākos un elastīgākos veidos.

Lietojot Google Analytics mērķauditorijas lietotnē + tīmekļa īpašumā, tu redzēsi ieteikumus prognozējošām auditorijām, izmantojot kādu no šīm metrikām:

Pamatojoties uz šīm jaunajām metrikām, pastāv divas auditorijas prognozēšanas iespējas:

Analizē savas mērķauditorijas ieradumus, izmantojot šo jauno, prognozēto pirkumu un neatgriešanās metriku. Izmantojot Analīzes moduli, tu varēsi pielietot šīs jaunās prognozējošās metrikas, lai izveidotu dažādus pārskatus un gūtu izpratni par to, kuras tavas mārketinga kampaņas piesaistījušas lietotājus ar vislielāko pirkuma varbūtību.

Google paziņojusi, ka jaunās metrikas un auditorijas būs pieejamas nākamajās nedēļās. Jaunos rādītājus var izmantot ne tikai, lai izveidotu auditoriju, bet arī lai analizētu datus. Šī informācija palīdzes lietderīgi  izmantot lielāko mārketinga budžeta daļu efektīvākai reklāmas kampaņai.