Potenciālajiem darbiniekim

Personas dati ir jebkāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu indivīdu. Tiek īstenoti pasākumi, lai nodrošinātu, ka klientu personas dati pie pārziņiem vienmēr ir drošībā un lai klientu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem, iekšējām politikām, vadlīnijām un kārtībai.

PārzinisSabiedrība ar ierobežotu atbildību “J Konsult”reģistrācijas Nr. 40103735702, juridiskā adrese Rīga, Augusta Deglava iela 51 – 12, LV-1035, tel. 25707255
Datu apstrādes mērķisVisi no darba meklētājiem saņemtie personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai personas atlases vajadzībām un administratīviem nolūkiem.
Datu pieejamībaVisi no darba meklētājiem saņemtie personas dati būs pieejami tikai īpaši nozīmētiem atbildīgajiem darbiniekiem vai Pārziņa vadībai. Datus saņem Pārziņa personālatlases speciālists un/vai speciālais attiecīgais darbinieks, kura darba pienākumos ietilpst strādāt ar personāla atlasi.Ja no darba meklētājiem tiek ievākta papildus informācija (piemēram, informācija par veselību vai cita normatīvajos aktos noteiktā), dokumenta dalībnieks sniedz informāciju arī par tās pieejamību. Tāpat dokumenta dalībnieks sniedz informāciju, vai iesniegtā informācija tiks/netiks nodota kādām citām personām, tai skaitā grupas uzņēmumiem vai trešajām personām.
Datu glabāšanaGadījumā, ja darba meklētājam netiek piedāvāts noslēgt darba līgumu ar Pārzini, CV tiks uzglabāti ne ilgāk kā 3 mēnešus, ņemot vērā Darba likumā noteiktos nosacījumus.
Tiesības piekļūt datiemPersonai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt piekļuvi saviem sniegtajiem datiem, lūgt tos labot vai mainīt. Ņemot vērā praktiskus iemeslus, nav iespējams labot personas datus, ja vakance vairs nav pieejama un personas dati tamdēļ vairs netiek apstrādāti.
Datu drošībaPersonas dati tiks apstrādāti, ņemot vērā datu konfidencialitātes un drošības prasības, kā arī dokumenta dalībnieka iekšējo procedūru prasības.

Vairāk informācijas, sazinoties ar personāla atlases speciālistu tel., 25707255 vai elektroniski, rakstot epastu uz adresi janis@jkonsult.lv