JKonsult | Google Premiere Partner

Google reklamēšanās aizliegumi

Kādos gadījumos Google AdWords reklamēšanās tiek liegta? Ja tiek publicēta politiskā reklāma, kas neatbilst konkrētajā reģionā pieņemtajiem noteikumiem; Ja tiek publicēti naidu kurinoši vai vardarbību

Read More »