Google reklamēšanās aizliegumi

Kādos gadījumos Google AdWords reklamēšanās tiek liegta? Ja tiek publicēta politiskā reklāma, kas neatbilst konkrētajā reģionā pieņemtajiem noteikumiem; Ja tiek publicēti naidu kurinoši vai vardarbību veicinoši materiāli; Ja tiek publicēta politiskā reklāma valstīs, kurās tā ir aizliegta pilnībā.   Atslēgas vārdu piemērošana Google Adwords kampaņām SIA J K0nsult palīdzēs atlasīt precīzākos atslēgas vārdus Google kampanām. […]