Komunikācija sociālajos portālos

Katram sevi cienošam uzņēmumam, kuram ir svarīga komunikācija ar esošajiem un potenciālajiem klientiem, ir izveidots profils vienā vai vairākos sociālajos portālos, lai varētu nodibināt un uzturēt kontaktu ar klientiem un informēt tos par jaunākajiem produktiem, piedāvājumiem un akcijām. Tomēr, uzturot uzņēmumu profilus sociālajos portālos, jāievēro vairāki nosacījumi, lai publicētais saturs profila apmeklētājiem šķistu pietiekami interesants […]