JKonsult | Google Premiere Partner

Запреты рекламирования Google

В каких случаях рекламирование Google AdWords запрещается?

  • Если публикуется политическая реклама, несоответствующая принятым правилам в конкретном регионе;
  • Если публикуются материалы, разжигающие вражду или способствующие насилию;
  • Если публикуется политическая реклама в странах, где она запрещена полностью.

 

Применение ключевых слов к кампаниям Google Adwords

ООО J K0nsult поможет отобрать наиболее точные ключевые слова для кампаний Google. Мы также даем возможность клиентам пополнить число ключевых слов. Надо понимать, что не все ключевые слова можно применять:

Применяются более точные и искомые ключевые слова, если слово не ищется часто, Google полагается на органический результат отбора.

 

Что происходит, если правила Google AdWords не соблюдаются?

  • Домен выключается и сайт в программе AdWords можно рекламировать только тогда, когда проблема устранена.
  • Останавливается деятельность счета. В данном случае останавливается показ рекламы, хотя существует большая вероятность, что с принадлежащих вам счетов реклама вообще не будет приниматься.

Google реклама .

Google tēma

Google trendi 2021. gadam

Google reklāma ir pastāvīga vērtība, jo ar to iespējams sasniegt savus potenciālos klientus, lai arī kur interneta vidē viņi atrastos – meklējot informāciju Google meklētājā,

Lasīt vairāk »
Google tēma

Gmail Reklāmas

2021. gada 1. jūlijā tiks pārtraukta atsevišķu Gmail reklāmu darbība. Šis mērķauditorijas atlases veids turpmāk tiks iekļauts atklāšanas reklāmās, bez iespējas to atlasīt atsevišķi. Dažu

Lasīt vairāk »