Samērā nesen no Google meklēšanas rezultātiem pazuda sānu malas reklāmas, bet reklāmu skaits, kas parādās pirms organiskajiem meklēšanas rezultātiem, tika palielināts līdz 4 reklāmām (iepriekšējo 3 reklāmu vietā).

Salīdzinot divus laika nogriežņus: 2015. gada laika posmu no 8.februāra līdz 16.martam un 2016. gada laika posmu no 8.februāra līdz 16.martam, nākas secināt, ka šogad šajā laika posmā minimālā likme reklāmām, kuras parādās pirmajā meklēšanas rezultātu lapā ir augusi.
Lai arī pagājušā gada marta vidū varēja novērot nelielu reklāmas izmaksu pieaugumu, šogad tas ir kļuvis daudz ievērojamāks. Speciālisti šīs izmaiņas pamato tieši ar faktu, ka Google meklēšanas rezultātu pirmajā lapā 11 reklāmu vietā tagad redzamas tikai maksimums 7 reklāmas. Tomēr netiek izslēgta arī iespēja, ka reklāmdevēji, kuru reklāmas atrodas 8.-11. pozīcijā, regulāri paaugstina savu MPK reklāmu likmes, lai atgrieztos meklēšanas rezultātu pirmajā lapā, tādējādi paaugstinot pirmās meklēšanas rezultātu lapas reklāmu minimālās likmes.

Pateicoties jaunajam Google reklāmu izvietojumam, TOP4 reklāmu (reklāmas, kuras parādās pirms organiskajiem meklēšanas rezultātiem) minimālās likmes februāra beigās sāka ievērojami kristies un tikai marta sākumā tās lēnām sāka paaugstināties.

Maksa par klikšķi (MPK) paaugstinājusies tikai nedaudz. Tas izskaidrojams ar to, ka reklāmdevējam, lai nokļūtu meklēšanas rezultātu pirmajā lapā, jāizpilda dažādas Google noteiktās prasības:
• jāsasniedz Google noteiktais minimālais reklāmas rangs (reklāmas ar zemu rangu nevar pretendēt uz nokļūšanu meklēšanas rezultātu pirmajā lapā);
• jāizpilda Google noteiktās kvalitātes prasības;
• jāveic minimālā MPK reklāmas likme.
Tā kā ne visi reklāmdevēji var izpildīt šos nosacījumus, tad daļa reklāmdevēju tiek atsijāti, tomēr jāņem vērā, ka maksu par klikšķi nosaka arī reklāmdevēju konkurence. (Jomās, kurās reklāmdevēju cīņa par nokļūšanu meklēšanas rezultātu pirmajā lapā ir lielāka, arī maksa par klikšķi būs lielāka.)

Kad tika paziņots par Google sānu malu reklāmu likvidēšanu un papildus reklāmu vietu radīšanu virs un zem organiskajiem meklēšanas rezultātiem, daudzi uzskatīja, ka ieguvēji būs tikai tie reklāmdevēji, kuru reklāmas parādīsies TOP4 pozīcijās. Tomēr uz pusi pieauga arī to reklāmu apmeklējums, kuras parādījās meklēšanas rezultātu apakšā.
Galvenā doma īsumā:
Tā kā izmaiņas ieviestas samērā nesen, vēl ir pāragri spriest par to, kāda būs šo izmaiņu ietekme uz reklāmas izmaksām ilgtermiņā. To, ko var šobrīd pamanīt klikšķu skaits augs, jo reklāmas pirmajā lapā spēj piesaistīt vairāk apmeklējuma, nekā, tas ir bijis pirms tam, bet arī izmaksas līdz ar to var paaugstināties, tādēļ ir vērts sākt domāt par pārdomātu stratēģiju Google meklētājā, par vārdiem, kas ir nozīmīgi un atbilstoši Jūsu budžeta iespējām.

Sāksim sarunu