Statistikas Sistēma

We seek to create long-term relationships built on results.

Dati un skaitļi

Google Analytics. Google Adwords sasaiste ar Google Analytics, nepieciešamo online pieeju nodrošināšana.

Rezultāts. Rezultāta izvērtēšana, kampaņu optimizācija.

 Google Tag Maneger izmantošana mērķu iestatīšanai.

Reklāmas raidlaika grafika piemērošana, ņemot vērā Jūsu budžetu un reklāmu kampaņu mērķu izpildi.

Stratēģiska Google reklāmas kampaņas optimizācija, kas balstīta uz kampaņas statistiku.

Ikmēneša unikālas atskaites

 Pašu izstrādāta statistikas sistēma, kas izmanto Google API.

3 avoti atskaitēs. Google Analytics, Google Adwords un Google Search Consule dati atspoguļoti vienā ikmēneša atskaitē.

Unikāla atskaite. Ikmēneša atskaite, kas piemērota Jūsu Google reklāmas kampaņai.

Datu salīdzināšana. Google reklāmas kampaņu veiktspējas salīdzināšana pa mēnešiem.

Ieteikumi, skaidrojumi. Skaidrojam rezultātus; ieteikumi, ņemot vērā statistikas rezultātus.

Atskaišu datu skaidrojums?

Saņemot pirmās atskaites, mēs noteikti Jums pazvanīsim un pajautāsim, vai visi dati ir skaidri, vai atskaites saprotamas. Atskaitēs iekļaujam komentārus, kas palīdz izprast atspoguļotos datus.

Vai par atskaitēm ir papildus jāmaksā?

Nē, atskaites ir bez maksas, jo mums rūp, lai mūsu klienti saprastu reklāmas kampaņu un tās gaitu, mūsu ieguldīto darbu un reklāmas kampaņas sasniegto rezultātu.

Vai Jūs reklāmas veidojat paši?

Reklāmas atskaites ir individuālas, izmantojam Google API un mūsu izstrādātu sistēmu datu apkopošanai, sakārtošanai.

KO MŪSU KLIENTI SAKA PAR MUMS?

Natalja Kazakova

“SIA TERSUS pateicās par izdarīto kvalitatīvo un ātro darbu! Īpaši vēlamies atzīmēt Jūsu kompānijas profesionalitāti, darot savu darbu un komunicējot ar klientiem”

Natalja Kazakovavaldes locekleSIA Tersus
Oskars Smudzis

Paldies par sadarbību līdz šim! Mēs novērtējam Jūsu ieguldīto darbu mūsu uzņēmuma attīstībā un klientu piesaistē. Ar Jums strādāt ir viegli un patīkami. Ceram uz produktīvu sadarbību arī turpmāk. Novēlam Jums veiksmīgu turpmāko darbību!

Oskars SmudzisPārstāvisSIA Ģeo Eko Risinājumi
Signe Mālmane

Priecājos par sadarbību! Tā turpinās jau vairāk kā 2 gadus, esmu ļoti apmierināta.Ir uzlabota mājas lapa, pielāgota mūsdienu prasībām.Klientu atsauksmes ir ļoti pozitīvas!

Signe MālmaneValdes locekleSIA “Dr. Mālmanes zobārstniecība"
Aivis Danga

Pateicoties SIA “J Konsult” izpratnei un tehniskajam atbalstam, esam būtiski attīstījuši mūsu produktu atpazīstamību Interneta vidē.
J Konsult pastāvīgi seko līdzi un piedāvā jaunākos risinājums šajā jomā sadarbībā ar meklētājsistēmu Google.

Aivis Danga Tirdzniecības vadītājs A/S „Lord`s & Co”