Google Adwords kontu uzturēšana

Jūsu izvirzīto mērķu sasniegšana, kampaņas uzlabojumi, regulāras atskaites un ieteikumi jo grūtāks mērķus, jo interesantāk.