AdWords paralēlās izsekošanas un HTTP mērķlapu izmaiņas

Google speciālisti ir aktīvi strādājuši, lai paātrinātu reklāmu mērķlapu ielādes ātrumu, un viens no jaunumiem, kas turpmāk palīdzēs uzlabot ielādes ātrumu, ir paralēlā izsekošana, ar kuru reklāmdevēji tika iepazīstināti jau 2017. gadā, bet tā stājās spēkā 2018. gadā. Sākot no šī gada 30. oktobra, paralēlā izsekošana būs jālieto pilnīgi visiem reklāmdevējiem, kas izmanto trešo pušu klikšķu uzskaitīšanas un analizēšanas sistēmas.

Paralēlā izsekošana nodrošina ātrāku mērķlapas ielādi, nošķirot reklāmas izsekošanas parametrus no mērķlapas URL. Turpmāk tā vietā, lai nāktos gaidīt, kamēr ielādējas izsekošanas URL, AdWords klikšķu uzskaite un citi dati, ar paralēlās izsekošanas sistēmu cilvēks, kurš uzklikšķinājis uz reklāmas, uzreiz tiks aizvests uz reklāmas mērķlapu, kamēr visas reklāmas izsekošanas funkcijas tiks ielādētas atsevišķi. Reklāmdevējam tas neko būtiski nemaina, jo visus nepieciešamos datus viņš tāpat iegūst, bet potenciālajam klientam šīs izmaiņas nodrošina ātrāku nokļūšanu pie reklāmdevēja mājaslapas. 47% interneta lietotāju vēlas, lai mērķlapas ielādes ātrums būtu ne ilgāks par apmēram 2 sekundēm, un katra papildus gaidīšanas sekunde nozīmē zemāku konversijas iespējamību. (Avots: Skilled)

Chrome un HTTPS

Sākot no 2018. gada jūlija, kad lietotāju vērtējumam tika nodota Chrome 68 interneta pārlūka versija, mājaslapas ar HTTP pārraides protokolu tiek atzīmētas kā nedrošas (not secure). Par drošām turpmāk tiks uzskatītas tikai mājaslapas ar HTTPS pārraides protokolu, kuram pievienotais S burts apzīmē “secure” jeb drošību. HTTPS protokolu reklāmdevējiem iesaka lietot arī Google Ads, bet atsevišķās situācijās šī protokola esamība ir obligāta. Sākot no 2018. gada oktobra, lai izmantotu paralēlās izsekošanas funkciju, visiem vietrāžiem (URL), kas būs iekļauti “izsekošanas URL” laukā, vajadzēs izmantot HTTPS protokolu.

Izmantojot AdWords versiju vēsturi, mērķlapu vecos HTTP vietrāžus (URL) iespējams atjaunināt uz HTTPS vietrāžiem, bez nepieciešamības atiestatīt jau esošo reklāmu snieguma statistiku. Lai sagatavotos šīm izmaiņām, reklāmdevējam noteikti būtu jāpārliecinās par to, vai vietrāži, kurus viņš izmanto kā mērķlapas savām AdWords reklāmām, atbalsta HTTPS protokolu.

Avoti: Search Engine Land; Skilled; Google Support

 

Sāksim sarunu

Līdz šim precīzas atbilstības (exact match) atslēgvārdu tārgetings nozīmēja to, ka meklējamā frāze teksta formā bija identiska atslēgvārdam (vēlāk tiešai atbilstībai tika pievienoti arī ļoti līdzīgi atslēgvārdu varianti daudzskaitlī, atslēgvārdi ar pārrakstīšanās kļūdām un frāzes ar atšķirīgu vārdu secību), bet tagad, izmantojot mašīnmācīšanās tehnoloģijas, par precīzas un tuvas atbilstības frāzēm Google sistēma uzskatīs arī dažādas meklēšanas frāžu variācijas, kuru paustā doma būs identiska atslēgvārda domai.

Ko tas nozīmē reklāmdevējiem? Reklāmdevējiem tas nozīmē to, ka turpmāk potenciālos klientus sasniegt varēs vēl efektīvāk, jo Google sistēma spēs noteikt, vai cilvēks meklē tieši to, ko uzņēmuma reklāma piedāvā, arī tad, ja potenciālais klients Google meklētājā ievadīs frāzi, kura nebūs pievienota uzņēmuma reklāmai, bet idejiski atbildīs tam, ko reklāma piedāvā. Ņemot vērā, ka katru dienu aptuveni 15% no Google meklētājā ievadītajām frāzēm ir jaunas, drīzumā gaidāmie uzlabojumi nozīmēs arī to, ka reklāmdevējiem tiks atvieglots atslēgvārdu izpētes process.

Kā tas izskatīsies praksē?

Foto: Search Engine Land

Foto redzams, ka reklāmdevēja izmantotā atslēgvārdu frāze ir “Josemitu kempings”, bet potenciālā klienta ievadītās frāzes Google meklētājā ir “Josemitu nacionālā parka Kalifornijā kempings”, “Josemitu kempinga apmešanās vieta” un “Kempingi Josemitā”. Meklētājā ievadītās frāzes ir pārfrāzētas, ar tādu pašu nozīmi vai ietver sevī to pašu domu, ko atslēgvārds, tāpēc Google sistēma tās uzskata par atslēgvārdu frāzei atbilstošām, kas realitātē tā arī ir. Lai arī teksta formā frāzes nav identiskas, idejiski ievadītajām frāzēm un reklāmas atslēgvārdu frāzei ir tieša atbilstība.

Pirmie testēšanas rezultāti no Google ir tādi, ka uzņēmumi, kas galvenokārt izvēlējās precīzas atbilstības atslēgvārdus, šo paplašinājumu testēšanas laikā novēroja, ka klikšķu skaits un konversijas rādītāji pieauga par 3%, tādējādi ļaujot uzrunāt tos potenciālos klientus, kurus viņiem līdz šim nebija izdevies sasniegt.

Visiem reklāmdevējiem, kas izmanto atslēgvārdus angļu valodā, šīs izmaiņas būs pieejamas jau oktobrī, bet reklāmdevējiem, kas izmanto citu valodu atslēgvārdus, šīs izmaiņas būs pieejamas tuvāko mēnešu laikā pēc oktobra. Google iesaka pēc izmaiņu stāšanās spēkā pievērst īpašu uzmanību meklēšanas vienumu pārskatiem un nepieciešamības gadījumā izmantot negatīvos atslēgvārdus, lai vēl vairāk uzlabotu reklāmu atbilstību vēlamajam rezultātam.

Sāksim sarunu